51

فارست گامپ: «با من ازدواج می‏کنی؟ من یه همسر خوب میشم جنی.»
جنی:
«میشی فارست.»
فارست گامپ:
«... امّا تو نمی‏خوای با من ازدواج کنی.»
جنی:
«تو نباید با من ازدواج کنی.»
فارست گامپ: «چرا منو دوست نداری جنی...؟ من آدم با هوشی نیستم، امّا می‏دونم عشق چیه.»

Film Title: [Forrest Gump - 1994]
Director: [Robert Zemeckis]
Writer: [Winston Groom, Eric Roth]

/ 8 نظر / 71 بازدید
asma

[قلب][قلب]

میتوس

خوشحالم که وب شما رو دوباره می بینم.موفق باشید.[لبخند][گل]

gismorvarid

اگه باهوش نبود این حرفو نمیزد

ملیچک

قشنگترین دیالوگ فیلم جایی بود که بعد از اون همه دویدن گفن که دیگه خسته شدم باید برگردم! اونجا اوج فیلم و بهترین سکانسش بود...