66

بتی: «شده بعضی وقتا از خودت متنفر بشی؟»
جو: «دائماً.»

Film Title: [Sunset Blvd. - 1950]
Director: [Billy Wilder]
Writer: [Charles Brackett, Billy Wilder]

/ 14 نظر / 64 بازدید
نمایش نظرات قبلی
حلول

خیلی دیلوگ رایج و کارآمدیه واسه من. راضی َم ازت

fool pol

آی قربون دهنش! همین دیشب یک همچین حسی داشتم!

elmira

_&&&*&&**_ ______**&&**__ آپ كردم بدو بيا _______**&&**__ ________**&&**____منتظر حضور پرمهرت هستم _______ __$$&$$$_______________$&$$$ ______$$&&1111$$$&&_________ &&1111$$&& دير نكني ___$$&&111111111$$$&&____&&1111111111$$&& ___$&1111111111111$$&&__&&111111111111$$$& __$&1111111111111111$$&&111111111111111$$$& نظر يادت نره __$&111111111$$$$1111$$1111$$$$111111111$$$& _$$11111111$$$$$$$$$1111$$$$$$$$$1111111$$$& _$$11111111$$$$$$$$$$1$$$$$$$$$$$11111111$$& _$$11111111$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$111111111$& __$111111111$$$$$___منتظرم__$$$$$111111111$$& __$&1111111111$$$$$$$$$$$$$$$$11111111111$& ___$111111111111$$$$$$$$$$$$111111111111$& ____&11111111111111$$$$$$111111111111111& _ ____&11111111111111$$11111111&&111$$&& ____ __&&1111111111111111111111&&11$&& ______ __&&amp

Ahmad

چه مختصر و مفید و قشنگ

هیوا

واقعا دیالوگ هایی خوبی و انتخاب میکنی..

چیستا

خیلی باحال بود کلا مطالبت جالبه خوشم اومد حرفای قابل تامل داره