92

ویل: «خب... تو کی هستی؟»
ویپ: «... سئوال خوبیه...»

Film Title: [ّFlight - 2012]
Director: [Robert Zemeckis]
Writer: [John Gatins]

/ 3 نظر / 181 بازدید
داود(خورشید نامه)

وبلاگ خواندنی ای دارید از ان وبلاگها که همه پستهاش همیشه خواندنی اند [گل]

یک ماما با چکمه های سفید

[گل] یک سوال سخت...