دیالوگ های ماندگار

[ فیلم، سریال و کتاب ]

78

ــ «به کجا چنین شتابان؟»
گون از نسیم پرسید.
ــ «دل من گرفته ز این جا،
هوس سفر نداری
ز غبار این بیابان؟»
ــ «همه آرزویم، امّا، چه کنم که بسته پایم...»
ــ «به کجا چنین شتابان؟»
ــ «به هر آن کجا که باشد، به جز این سرا، سرایم.»
ــ «سفرت بخیر امّا، تو و دوستی، خدا را
چو از این کویر وحشت به سلامتی گذشتی،
به شکوفه‏ها، به باران،
برسان سلام ما را.»

عنوان کتاب: [در کوچه‏باغ‏های نیشابور - سفر بخیر - 1347]
نویسنده: [محمدرضا شفیعی کدکنی]

+ کوتلاس ; ٢:۱٦ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٢/۸/٢
comment نظرات ()