دیالوگ های ماندگار

[ فیلم، سریال و کتاب ]

76

کامبی شیمادا: «برو بسمت شمال. جنگ قطعی اونجا درمی‏گیره.»
گوروبی کاتایاما: «خب چرا اونجا سنگر درست نمی‏کنی؟»
کامبی شیمادا: «یه سنگر خوب به جایی واسه رخنه کردن احتیاج داره. دشمن باید طمع کنه که بیاد داخل و اونوقته که ما بهشون حمله می‏کنیم. اگه فقط دفاع کنیم، جنگ رو می‏بازیم.»

Film Title: [Seven Samurai - 1954]
Director: [Akira Kurosawa]
Writer: [Akira Kurosawa, Shinobu Hashimoto]

+ کوتلاس ; ۱٠:٢۳ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٢/٧/۱٩
comment نظرات ()