دیالوگ های ماندگار

[ فیلم، سریال و کتاب ]

72

صدفی به صدف مجاورش گفت: «در درونم درد بزرگی احساس می‏کنم؛ دردی سنگین که سخت مرا می‏رنجاند.»
صدف دیگر با راحتی و تکبر گفت: «ستایش از آن آسمان‏ها و دریاهاست؛ من در درونم هیچ دردی احساس نمی‏کنم؛ ظاهر و باطنم خوب و سلامت است.»
در همان لحظه خرچنگ آبی از کنارشان عبور کرد و سخنانشان را شنید؛ به آن که ظاهر و باطنش خوب و سلامت بود گفت: «آری! تو خوب و سلامت هستی امّا دردی که همسایه‏ات در درونش احساس می‏کند مرواریدی است که زیبایی آن بی حد و اندازه است.»

Book Title: [The Wanderer - 1932]
Writer: [Jibran Khalil Gibran]

+ کوتلاس ; ۱۱:٠۱ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٢/٦/٢۱
comment نظرات ()