دیالوگ های ماندگار

[ فیلم، سریال و کتاب ]

66

بتی: «شده بعضی وقتا از خودت متنفر بشی؟»
جو: «دائماً.»

Film Title: [Sunset Blvd. - 1950]
Director: [Billy Wilder]
Writer: [Charles Brackett, Billy Wilder]

+ کوتلاس ; ۸:۱۳ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٢/٥/۱٠
comment نظرات ()