دیالوگ های ماندگار

[ فیلم، سریال و کتاب ]

60

پدر فرانسیسکو: «آزادی بدون زندگی آزادی نیست.»
رومان سم‌پدرو: «زندگی بدون آزادی زندگی نیست.»

Film Ttile: [The Sea Inside - 2004]
Director: [Alejandro Amenábar]
Writer: [Alejandro Amenábar, Mateo Gil]

+ کوتلاس ; ٩:٥٧ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٢/۳/۳٠
comment نظرات ()