دیالوگ های ماندگار

[ فیلم، سریال و کتاب ]

56

 

آلفرد: «کاملاً سقوط کردیم، اینطور نیست ارباب بروس؟»
توماس وین: «و چرا ما سقوط می‏کنیم، بروس؟ بخاطر اینکه یاد بگیریم چطوری خودمونو بکشیم بالا.»

Film Title: [Batman Begins - 2005]
Director: [Christopher Nolan]
writer: [Bob Kane, David S. Goyer]

+ کوتلاس ; ۸:٤٢ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٢/۳/٢
comment نظرات ()