دیالوگ های ماندگار

[ فیلم، سریال و کتاب ]

54

آدریان: «چرا اینقدر برات مهمه که خواب ببینی؟»
کاب: «بخاطر اینکه توی رؤیاهام ما باهمیم.»

Film Title: [Inception - 2010]
Director: [Christopher Nolan]
Writer: [Christopher Nolan]

+ کوتلاس ; ۸:٤٧ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٢/٢/۱٩
comment نظرات ()