دیالوگ های ماندگار

[ فیلم، سریال و کتاب ]

3

پدر: «تو میری که دنیا رو واسه دموکراسی امن کنی.»
جو 10 ساله: «دموکراسی چیه؟»
پدر: «خب... این هیچوقت واسه خودمم روشن نشد. در واقع معتقدم که اینم شبیه بقیه اشکال حکومته، چیزیه که به کار گرفته میشه تا بخاطرش جوونا همدیگه رو بکشن.»

Film Title: [Johnny Got His Gun - 1971]
Director: [Dalton Trumbo]
Writer: [Dalton Trumbo]

+ کوتلاس ; ٥:٤٤ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۱/۳/٢٥
comment نظرات ()