دیالوگ های ماندگار

[ فیلم، سریال و کتاب ]

39

آملیا: «من مجبورم برم.»
ویکتور: «من مجبورم بمونم.»
آملیا: «قصّهٔ زندگی من همیشه اینطوری بوده.»
ویکتور: «منم همینطور.»

Film Title: [The Terminal - 2004]
Director: [Steven Spielberg]
Writer: [Andrew Niccol, Sacha Gravsi]

+ کوتلاس ; ۱٠:٢٤ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۱/۱۱/٥
comment نظرات ()