دیالوگ های ماندگار

[ فیلم، سریال و کتاب ]

16

                                 

گفتم  غم  تو  دارم،  گفتـا  غمت  سر آید        گفتم که  ماه  من  شو،  گفتا  اگـر  برآید
گفتم ز  مهـرورزان،  رســم  وفــا  بیامـــوز         گفتــا  ز  خـوبـرویـان،  این  کار  کمتـر  آید
گفتم که  بوی  زلفت،  گمراه  عالمم کـرد         گفتا   اگـر  بدانـی،  هــم  اوت رهبـر  آید
گفتم خوشا  هـوایی که از باد صبح خیـزد         گفتا  خنـک  نسیمـی کـز کـوی  دلبر  آید
گفتم که نـوش لعلت، مـا را به آرزو کشت         گفتا تـو بنـدگـی کـن، کـو  بنـده پــرور آید
گفتم دل  رحیمت  کی  عزم   صلح   دارد         گفتا   مگوی  با  کس، تا وقت  آن  درآید
گفتم زمان عشرت دیدی کـه چون سرآمد         گفتا خموش حافظ کین غصه هـم سرآید

عنوان کتاب: [دیوان حافظ - قرن هشتم هجری]
نویسنده: [خواجه شمس الدین محمد بهاءالدین شیرازی]

+ کوتلاس ; ۱٢:٤٧ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۱/٥/٢٦
comment نظرات ()