دیالوگ های ماندگار

[ فیلم، سریال و کتاب ]

94

ابوالحسن خرقانی را پرسیدند که: «تو را از مرگ خوف هست؟»
گفت: «مرده را خوف مرگ نبود.»

عنوان کتاب: [تذکرة الاولیاء - ذکر ابوالحسن خرقانی، رحمه الله - قرن 6 و 7 هـ.ق]
نویسنده: [شیخ فریدالدّین محمّد عطّار نیشابوری]

+ کوتلاس ; ۱٠:۱۳ ‎ق.ظ ; ۱۳٩۳/۱٢/۱
comment نظرات ()