دیالوگ های ماندگار

[ فیلم، سریال و کتاب ]

93

واعظـــی پرسیــــد  از  فــرزنــد  خویـــــش
هیــــــچ می‏ دانی مسلمـانی به چیست؟
صـــــدق  و  بی ‏آزاری و خدمــتِ به خلـــق
هـــم  عبـــــادت، هـم کلیــــد زندگی ‏ست
گفـــــت: زیـن معیــــــار انـــــدر شهــــر مـا
یک مسلمـان هست، آن هم ارمنی ‏ست!

عنوان کتاب: [دیوان اشعار - 1314]
نویسنده: [پروین اعتصامی]

+ کوتلاس ; ۱:٤٩ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۳/۱۱/٢٥
comment نظرات ()