دیالوگ های ماندگار

[ فیلم، سریال و کتاب ]

9

پادشاه تسالی: «این عصای شاهی مخصوص فرمانروای تِسلاست، بدش به پادشاهت.»
آکیلیس: «اون پادشاه من نیست.»

Film Title: [Troy - 2004]
Director: [Wolfgang Petersen]
Writer: [Homer, David Benioff]

+ کوتلاس ; ۸:٢٦ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۱/٤/۱٥
comment نظرات ()