دیالوگ های ماندگار

[ فیلم، سریال و کتاب ]

84

دوریس: «مسئله ایمان نیست؛ مسئله عقله.»
فِرِد
: «ایمان یعنی باور داشتن به چیزایی که عقل سلیم بهت میگه باور نداشته باش.»

Film Title: [Miracle On 34th Street - 1947]
Director: [Gorge Seaton]
Writer: [George Seaton - Valentine Davies]

+ کوتلاس ; ۱٠:٢٠ ‎ق.ظ ; ۱۳٩۳/٦/٧
comment نظرات ()