دیالوگ های ماندگار

[ فیلم، سریال و کتاب ]

101

جودی: «من تمام عمرم رو روی این کار گذاشتم.»
بانی: «میدونیم و خیلی هم هیجان زده ایم؛ اما یکم ترسیدیم.»
جودی: «تنها چیزی که باید ازش بترسیم، خود ترسه.»

Film Title: [Zootopia - 2016]
Director: [Byron Howard]
Writer: [Jared Bush, Phil Johnston]

+ کوتلاس ; ٦:٥۳ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٥/٩/۱۱
comment نظرات ()