دیالوگ های ماندگار

[ فیلم، سریال و کتاب ]

98

 

کوپر: «تارس میزان صداقتت چقدره؟»
تارس:
«90 درصد.»
کوپر:
«90 درصد؟»
تارس:
«صداقت مطلق همیشه دیپلماتیک‌ترین و امن‌ترین شکل ارتباط با موجودات عاطفی نیست.»

Film Title: [Interstellar - 2014]
Director: [Christopher Nolan]
Writer: [Jonathan Nolan, Christopher Nolan]

+ کوتلاس ; ۱۱:۱٥ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٤/٩/۳٠
comment نظرات ()