دیالوگ های ماندگار

[ فیلم، سریال و کتاب ]

73

دیوید: «یه مردی رو می‌شناختم که کور بود. وقتی چهل سالش شد جراحی کرد و بینائیشو بدست آورد.»
دختر: «چطوری بود؟»
دیوید: «اولش خیلی خوشحال بود. چهره‌ها... رنگ‌ها... منظره‌ها... ولی همه‌چی تغییر کرد. دنیا بدبخت‌تر از اون بود که تصور می‌کرد. هیچکس بهش نگفته بود چقدر کثافت اونجاست. چقدر زشتی. همه جا زشتی می‌دید. وقتی کور بود، عادت داشت با یه تیکه چوب تنهایی از خیابون رد بشه. وقتی بینائیش رو بدست آورد، از همه چی می‌ترسید. شروع کرد توی تاریکی زندگی کردن. هیچوقت از اتاقش بیرون نمیومد. سه سال بعدم خودشو کشت.»

Film Title: [The Passenger - 1975]
Director: [Michelangelo Antonioni]
Writer: [Mark Peploe]

+ کوتلاس ; ٩:۳٦ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٢/٦/٢۸
comment نظرات ()

72

صدفی به صدف مجاورش گفت: «در درونم درد بزرگی احساس می‌کنم؛ دردی سنگین که سخت مرا می‌رنجاند
صدف دیگر با راحتی و تکبر گفت: «ستایش از آن آسمان‏ها و دریاهاست؛ من در درونم هیچ دردی احساس نمی‌کنم؛ ظاهر و باطنم خوب و سلامت است.»
در همان لحظه خرچنگ آبی از کنارشان عبور کرد و سخنانشان را شنید؛ به آن که ظاهر و باطنش خوب و سلامت بود گفت: «آری! تو خوب و سلامت هستی امّا دردی که همسایه‌ات در درونش احساس می‌کند مرواریدی است که زیبایی آن بی حد و اندازه است.»

Book Title: [The Wanderer - 1932]
Writer: [Jibran Khalil Gibran]

+ کوتلاس ; ۱۱:٠۱ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٢/٦/٢۱
comment نظرات ()

71

نگاه مرد مسافر به روی میز افتاد:
«چه سیب های قشنگی!
حیات، نشئهٔ تنهایی ست.»
و میزبان پرسید:
«قشنگ یعنی چه؟»
ــ «قشنگ یعنی تعبیر عاشقانهٔ اشکال
و عشق، تنها عشق، تو را به گرمی یک سیب می‏کند مأنوس.
و عشق، تنها عشق، مرا به وسعت اندوه زندگی‏ها برد،
مرا رساند به امکان یک پرنده شدن.»
ــ «و نوشداری اندوه؟»
ــ «صدای خالص اکسیر می دهد این نوش...»

عنوان کتاب: [مجموعه هشت کتاب - مسافر - 1345]
نویسنده: [سهراب سپهری]

+ کوتلاس ; ٥:۳۳ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٢/٦/۱٤
comment نظرات ()

70

کریس جانسون: «یه نقاش ایتالیایی هست اسمش کارلوتیه و اون... اهوم... اون زیبایی رو اینطور تعریف کرده: اون میگه زیبایی مجموعه‏ای از اجزاییه که آنچنان باهم هماهنگ هستن که نیازی نیست چیزی دیگه‏ای بهشون اضافه بشه، برداشته بشه و یا جایگزین بشه... و این چیزیه که تو هستی... تو زیبایی...»
لیز: «واو!»

Film Title: [Next - 2007]
Director: [Lee Tamahori]
Writer: [Gary Goldman, Jonathan Hensleigh]

+ کوتلاس ; ٦:٢٠ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٢/٦/٧
comment نظرات ()

69

اسکار شیندلر: «قدرت یعنی وقتی که ما توجیه کاملی برای کشتن داشته باشیم، و این کارو نکنیم.»
امون: «تو فکر می‏کنی این یعنی قدرت؟»
اسکار شیندلر: «این چیزیه که فرمانروا میگه. یه مردی یه چیزی رو می‏دزده، بعدش اونو پیش فرمانروا برمی‏گردونه و خودشو  روی زمین میندازه و برای زندگیش التماس می‏کنه، اون می‏دونسته که قراره بمیره. و فرمانروا... اونو می‏بخشه. این مرد بی‏ارزش رو می‏بخشه و میذاره بره.»
امون: «من فکر می‏کنم تو مست کردی.»
اسکار شیندلر: «این یعنی قدرت امون، این یعنی قدرت.»

Film Title: [Schindler's List - 1993]
Director: [Steven Spielberg]
Writer: [Thomas Keneally, Steven Zaillian]

+ کوتلاس ; ۱۱:۱٠ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٢/٦/۱
comment نظرات ()